Käynnistetään alan useamman vuoden pituinen t&k-hanke

Hankkeen panostuskohteita ovat esimerkiksi pilvilaskentaan ja data-analytiikkaan perustuvat palvelut, seuraavan sukupolven verkkojen kehittäminen, mobiilin teknologian yhdistäminen muihin kotimaisiin edelläkävijäteknologioihin (mm. multimedia- ja anturiteknologia) ja mobiliteetin laajentaminen uusille yhteiskunnan ja teollisuuden sektoreille merkittävien uusien ratkaisujen mahdollistamiseksi.
Vastuutaho: Toteutetaan Tekesin johdolla osana TKI-ohjelmaa.
Tarvittavat resurssit: Osana TKI-ohjelmaa.

Lisätään akateemista tutkimusta

Käynnistetään Suomen Akatemian toteuttama useampivuotinen tutkimusohjelma sekä suunnattuja hakuja. Haetaan EU:n t&k-tukijärjestelmien kautta rahoitusta olemassa oleville ja uusille tutkimusohjelmille, esim. WiFiUS ja EU joint undertaking -hankkeet. Tutkimustyön kansainvälisyyttä lisätään.
Vastuutaho: Toteutetaan Tekesin johdolla osana TKI-ohjelmaa.
Tarvittavat resurssit: Osana TKI-ohjelmaa.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Uusien toimien suunnittelu on käynnissä Tekesin ja Suomen Akatemian kesken osana TKI-ohjelmaa (polku 5).
  • OKM-ICT 2015 -hankeryhmä seuraa myös tämän teeman osaamista. Työryhmä tarkastelee laajasti alan tutkimus- ja opetuskenttää. Työryhmän ensimmäiset teemat ovat korkea osaaminen, korkeakoulujen profiloituminen, ja substanssiteemoista keskitytään mm. avoimeen tietoon ja big dataan, tietoturvaan ja mobiiliosaamiseen.
  • Polun toteutumista tukee Tekesin Trial -kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö-ohjelma 2011–2014. Volyymi 30 M€, Tekesin osuus 14,5 M€.