Nostetaan pelialan koulutuksen määrä ja laatu tarpeita vastaavaksi

Kehitetään korkeakoulujen yhteistyötä pelialan koulutuksen laadun ja saatavuuden parantamiseksi.
Vastuutaho: Valmisteluryhmä: OKM-ICT-2015-hankeryhmä ja pelialan yhteenliittymä Neogames, KooPee Hiltunen. Työryhmä täydentää itseään asiayhteyden mukaan.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sopimusneuvotteluissa 2012 sopimuskaudelle 2013–2016 sovittiin korkeakoulujen profiileista ja painoaloista. Pelialan koulutusta ja tutkimusta on useammassa korkeakoulussa ja painoalana se on yhdessä amk:ssa (KAMK). OKM-ICT-2015-hankeryhmä seuraa tätä kokonaisuutta. Hankeryhmä tarkastelee laajasti alan tutkimus- ja opetuskenttää. Korkeakoulujen profiloitumista käsiteltiin seminaarissa 27.3.2014, jossa oli paikalla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä sidosryhmien edustajia.

Toteutetaan ensimmäiset pilotit

Siirretään pelillisyyden osaamista pelialan yrityksistä muille toimialoille ja julkiseen hallintoon. Pilotit toteutetaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan TKI-ohjelman kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on vuoden 2013 aikana kehittää pelillisyyteen pohjautuvia pilotteja,mm. ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ratkaisuja, perustuen Taltioni-osuuskunnan tietokantoihin ja DIGILEn Next Media -ohjelmassa.
Vastuutaho: Johtaja Antti Kivelä, Sitra; toimitusjohtaja Reijo Paajanen, DIGILE Next Media -ohjelma

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Tekesin Skene – Games Refueled -ohjelma 2012–2015. Volyymi 70 M€, Tekesin osuus 30 M€. Painopisteenä PK-yritykset ja niitä palveleva tutkimus.

Sitran Gesundheit 2013 -terveyspelikilpailu: tavoitteena synnyttää hauskoja ja koukuttavia suomalaisia terveysaiheisia pelejä ja sovelluksia. Pelin tarkoitus on kannustaa ihmisiä terveellisiin valintoihin ja samalla edesauttaa peliosaamisen ja -teollisuuden kehittymistä.

Paikallisia ”innovaatioekosysteemejä”: ManseGames Tampereella 2010–2013 tuki alueen pelitoimialaa voimakkaassa murroksessa. Hankeen aikana Tampereelle syntyi yli 120 uutta työpaikkaa ja 14 uutta yritystä. 2013 pelitoimialan yritysten yhteenlaskettumäärä Tampereella on 41 ja ala työllistää yli 200 henkeä.

Games for Health Finland -verkosto tukee uuden liiketoiminnan ja teknologian hyödyntämistä terveysalan pelillistämiseen. Lue lisää http://gamesforhealth.fi/.