Digitalisoidaan kuntien palveluita

Kuntien palveluissa digitaalisuusaste on parhaissakin kunnissa muutaman prosentin luokkaa. Kunnissa on akuutti tarve edistää tuottavuutta ja parantaa palvelua. Perustettavassa kuntien pilotissa tunnistetaan joukko konkreettisia palveluja, joiden digitalisointi vaikuttaa nopeimmin ja tehokkaimmin talouteen ja asiakkaiden saamaan hyötyyn. Pilotti käynnistetään esikaupallisena kilpailuna (hankL 8 § 6 kohta), jossa yritykset, kolmannen sektorin organisaatiot, kansalaisyhteenliittymät ja yksittäiset kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia. Avoimen kilpailutusvaiheen jälkeen käynnistetään normaalin julkisen hankintamenettelyn mukaisia hankkeita. Ensimmäisiä pilottihankkeita kehitetään Mikkelin, Oulun, Espoon, Tampereen ja Salon johdolla. Käytetään Tiera Oy:tä mahdollisimman laajasti uusien palvelujen kehittämisen yhteistyökumppanina sekä levityskanavana. Kuntaliitto tukee digitaalisten palveluiden leviämistä omilla toimillaan.
Vastuutaho: BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula; Mikkelin kehitysjohtaja Soile Kuitunen; Espoon ICT-johtaja Matti Franck; ohjelmajohtaja Seppo Haataja Tredea Oy; Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat resurssit

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Avaus-hanke Oulussa keskittyy tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen ja niitä tukevien teknologioiden kehittämiseen. Oulun kaupunki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, sosiaali- ja terveysministeriön ja Tekesin kanssa. Yhteistyötä tehdään lisäksi BusinessOulun, INKA-ohjelman (Oulu/tulevaisuuden terveys) ja OuluHealth-hankkeen kanssa. Avaus käynnistyi 1.5.2013. Innovaatioympäristön kehittämisestä vastaa BusinessOulu.
  • Mikkelissä tehdään kuntapalveluiden luokittelua sähköisten palvelujen pohjaksi valtiovarainministeriön toimeksiannosta ensimmäistä kertaa. Mikkelin kaupunki on koonnut kaiken ICT:n avulla tapahtuvan kehitystyön yhteiseen ohjelmaan (LUPAUS 2016). Mikkeli toteuttaa parhaillaan innovatiivista hankintaa, jonka tarkoituksena ei ole sähköistää yksittäisiä kuntapalveluita vaan rakentaa strategisia kehittämiskumppanuuksia yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.
  • Espoon kaupunki on ottanut uuteen strategiaansa – Espoo tarinaan – mukaan ICT2015-raportin linjauksia. Tärkeimmät toimenpiteet ovat: 1) palveluväyläpilotti osana valtiovarainministeriön kansallista palveluväyläprojektia: tammikuun 2014 loppuun mennessä olemme piloitoineet palveluväylää terveydenhuollon alueella yhdessä keseisessä, asiakspalveluun suoraan liittyvällä alueella eli 2) mobiilissa kotihoidossa. Mukana pilotissa on Kuntien Tiera ja Lahden kaupunki. 3) Kolmas ICT2015-ryhmän digitalisointitavoitteita toteuttava merkittävä kehityshanke on sähköisen palvelusetelin kehittäminen ja käyttöönotto. Mukana yhteistyössä ovat Kuntien Tiera, Tampere, Oulu, Turku ja Kouvola.
  • Salossa seurataan Mikkelin innovatiiviseen hankintaan liittyvää avoimen kilpailutuksen määrittelytyötä ja mahdollisuuksia hyödyntää sen oppeja myös Salossa. Valmistelussa on kuljetusten järjestämisen hankintaan liittyvä hakemus Tekesin huippuostajat-ohjelmaan. Salo osallistuu Kuntien Tieran ja Kuntien Taitoan vetämään kuntien toiminnanohjausjärjestelmän kehittämishankkeeseen. Lisäksi Salossa varaudutaan lukioiden opintosuunnitelmien muutoksiin ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimuksiin lisäämällä opettajien valmiuksia ja parantamalla tarvittavaa infrastruktuuria. Kun valmiuksia on parannettu, voidaan lukioympäristö avata innovaatio- ja kehitysyhteistyölle yritysten kanssa.
  • SADE-ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudessa tuotetaan yhteiset määrittelyt sähköisten kansalaispalvelujen kehittämiselle.
  • Tekesin Huippuostajat -ohjelma 2013–2015. Volyymi 70 M€, Tekesin osuus 30 M€.
  • Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelma 2013–2017. Volyymi 100 M€, Tekesin osuus 40 M€.
  • Kehitetään Oppijan palveluita, jotka ovat osa kuntien käytössä olevaa sähköistä palvelua. Vastuutahot: OPH, OKM, Kuntien sivistystoimet

Digitaalinen logistiikkatiedon hallinta

Käynnistetään joustavien ja yhteensopivien tuote-, projekti- ja maksutietoratkaisujen kehitysohjelma. Tavoite on kehittää ratkaisuja, joilla tieto on yhteensopivassa muodossa läpi koko logistisen ketjun. Tavoite on tehostaa ja nostaa koko arvoketjun tuottavuutta. Ohjelma mahdollistaa asiakasystävällisten ja tehokkaiden verkkopalveluiden kehittymisen sekä synnyttää uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja kilpailukykyä digitaalisen tuote- ja logistiikkatiedon hallinnasta.
Vastuutahot vahvistetaan: mukana muun muassa Kaupan Liitto, Teknologiateollisuus ry ja Verkkoteollisuus ry
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat resurssit

Totetutuksen tilanne: Edistetty

Käynnistetään Forge-pilvipalvelulaboratorio ja rakennetaan ensimmäiset pilotit

Käynnistetään syksyn lisätalousarviossa hyväksytty Forge-pilvipalvelulaboratorio ja luodaan eri alojen palveludesignlaboratoriota Suomeen. Toteutetaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan TKI-ohjelman kanssa yhteistyössä.
Vastuutaho: Strategisen huippuosaamisen keskittymä DIGILE, toimitusjohtaja Reijo Paajanen
Tarvittavat resurssit: 3,8 miljoonaa euroa

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Lue lisää Digilen internetsivuilta.