Perustetaan ICT-asiantuntijaryhmä valtioneuvoston kansliaan

Työryhmä ehdottaa perustettavaksi valtioneuvoston yhteyteen ICT-asiantuntijaryhmän, jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri ja jonka jäseninä ovat toteutuksesta vastaavien tahojen avainhenkilöt. Työryhmän tehtävä on seurata Kitkaton Suomi- tavoitteen toteutumista, vauhdittaa toimeenpanoa, sovittaa yhteen hallinnon alat ylittäviä toimenpiteitä, tehdä omalta osaltaan ehdotuksia rullaavasti ja maksimoida vaikuttavuutta. Samoin verkostomaisen toiminnan edistäminen on työryhmän keskeinen tehtävä.
Vastuutaho: Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, VNK.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
ICT2015-asiantuntijaryhmän työ on käynnistynyt tukemaan toimenpide-ehdotusten toteutumista. Seurantaryhmä kokoontuu kuukausittain ja työtä tehdään yhdessä sihteeristön ja projektipäällikön kanssa. Toimenpide-ehdotusten edistymistä voi seurata osoitteessa www.ict2015.fi.

Varmistetaan toimenpiteiden toteutuminen kaupunkiseuduilla

Kansallisen ICT-asiantuntijaryhmän tueksi ja työpariksi nimetään kaupunki- tai kaupunkiseututasoiset verkostomaiset ryhmät, jotka varmistavat korkean osaamisen työpaikkojen syntymistä tukevien kaupunki- tai aluetasoisten toimenpiteiden toteutumisen käytännössä. Näiden ryhmien koollekutsumisesta ja johtamisesta vastaavat kaupunkien elinkeinojohtajat. (Pääkaupunkiseutu, Oulu, Mikkeli, Tampere ja Salo.)
Vastuutaho konseptin luomisessa: Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

Käynnistetään markkina- ja kilpailijaseuranta Tekesissä

ICT-työryhmän tueksi perustetaan Tekesin osaksi markkina- ja kilpailijaseurantayksikkö, jonka tehtävä on antaa tarvittava ja kriittinen ennakko- ja lähtötieto ICT -asiantuntijaryhmälle avainkilpailijamaiden kehitysnopeudesta tarvittavien vuosittaisten uusien toimenpiteiden määrittämiseksi.
Vastuutaho: Tekes, pääjohtaja Pekka Soini.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Seuranta toteutetaan osana Team Finland Future Watch -palvelua. Suomen digitaalista asentoa kuvaava ja ennustava Suomen Digibarometri 2014 tukee myös ennakointia ja seurantaa, www.digibarometri.fi.