Vauhditetaan julkishallinnon palveluiden digitalisointia (KIDE)

Hallitusohjelman mukaan jokainen ministeriö valmistelee älystrategian. Tavoitteena on julkishallinnon sähköisten palveluiden kehittäminen pilottien kautta. Täten koko Suomen talouden ja tuottavuuden kasvua edistetään digitaalisten palveluiden avulla. Varmistetaan että hankkeet etenevät käytäntöön.
Vastuutaho: VM JulkICT, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen. Kukin hallinnonala vastaa omien prosessien sähköisten palveluiden kehittämisestä.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
KIDE-ohjelma (kasvu, innovaatiot, digitaaliset palvelut ja evoluutio) on avoin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi digitaalisten palvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi. Kide-ohjelmassa on kuusi teemaa, joiden alla toteutetaan erilaisia hankkeita. Teemat ovat Avoin data, Pilvipalveluiden kehitys, Start up, Vihreä ICT, Työn uudet muodot sekä ICT-tutkimuksen vahvistaminen.

Esimerkkejä:

  • Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa (KDK) ja Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeessa (TTA) valmisteltava pitkäaikaissäilytysjärjestelmä vähentää digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan, jakelun ja säilyttämisen päällekkäisiä toimia ja pidemmällä aikavälillä kustannusten nousua.
  • OKM on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Työ liittyy myös OKM-ICT-2015-työryhmän työhön.

Kehitetään tuettu vuokratietohallintojohtajan ohjelma

CIO in Residence -ohjelmassa tarjotaan ICT-sektorin ulkopuolisille pk-yrityksille mahdollisuus saada määräajaksi (esim. 1-6 kk) ICT-neuvonantaja sparraamaan kohdeyrityksen johtoryhmää. CIO (Chief Information Officer) ei viittaa neuvonantajan aikaisempaan työuraan, vaan siihen että henkilöllä on kyky toimia kohdeyrityksessä liikkeenjohdon tukena. Vuokra-CIO saa palkkaa, yritykselle järjestely mitoitetaan keston ja kustannusten puolesta siten, että kynnys CIO:n ottamiseen on matala. Toimenpiteen tavoite on tarjota etenkin pk-yrityksille nopea tie digitaalisen osaamisen nostamiseen.
Vastuutaho: Tekes, pääjohtaja Pekka Soini.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Toteutetaan Tekesissä uutena yrityksille suunnattuna toimintamuotona osana PK.NET-ohjelmaa. PK.NET –ohjelmassa on marraskuun 2013 loppuun mennessä rahoitettu 73 sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittämisprojektia. Projektien yhteenlaskettu budjetti on 10,5 M€ ja Tekesin rahoitus n. 5,6 M€. PK.NET päättyy vuoden 2013 lopussa, mutta uusia toimenpiteitä on jo suunnitteilla.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisohjelma

Toteutetaan Pk-yrityksille suunnattu verkkomyynti ja markkinointivalmiuksien kehittämisohjelma, joka nostaa suomalaiset yritykset edelläkävijöiksi internetiin perustuvan verkkoliiketoiminnan hyödyntämisessä.
Vastuutaho: Tekes, pääjohtaja Pekka Soini; Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, toimitusjohtaja Tarja Virmala.
Tarvittavat resurssit: 5 miljoonaa euroa (myönnetty syksyn 2012 lisätalousarviossa).

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Toteutetaan Tekesissä uutena yrityksille suunnattuna toimintamuotona osana PK.NET-ohjelmaa. PK.NET –ohjelmassa on marraskuun 2013 loppuun mennessä rahoitettu 73 sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittämisprojektia. Projektien yhteenlaskettu budjetti on 10,5 M€ ja Tekesin rahoitus n. 5,6 M€. PK.NET päättyy vuoden 2013 lopussa, mutta uusia toimenpiteitä on suunnitteilla.