Yksinkertaistetaan pk-yritysten palveluviidakkoa

Alueellisilla ja kansallisilla hankkeilla tuotetaan tällä hetkellä sekava viidakko hautomo-, startti- ja kiihdytyspalveluita. Palvelut muodostavat asiakkaan näkökulmasta polveilevan, ennakoimattoman ja puutteellisesti ohjatun kokonaisuuden. Kasvun Tehoketju -hanke selkeyttää palveluketjun sisältöä ja tehostaa toimintaa asiakkaiden kannalta. Hankkeessa hyödynnetään Protomo-toiminnasta ja muista toimintamalleista tehtyjen arviointien tuloksia, tunnistetaan kansallisesti vaikuttavimmat toimintamallit ja tuotetaan lyhytkestoiset yksittäisprojektit korvaava yhtenäinen palvelukonsepti, joka on valtakunnallisesti monistettavissa ja samalla huomioi alueelliset erityispiirteet. Kasvun Tehoketju pilotoidaan välittömästi 1-2:lla alueella ja sitä ryhdytään soveltamaan ainakin Oulun, Tampereen ja Salon seuduilla sekä pääkaupunkiseudulla.
Vastuutaho: TEM, ylijohtaja Petri Peltonen.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Madalletaan spinoff-kynnystä lainsäädäntöä ja verotusta selkiinnyttämällä

Yritysten strategisissa muutostilanteissa spinoffien toteuttamisen kynnystä tulisi madaltaa. Nyt prosessiin liittyy sekä verotuksellisia että lainsäädännöllisiä haasteita spinoff-yrityksiin siirtyville henkilöille sekä emoyhtiölle. Lainsäädäntöä ja verotusta selkiinnyttämällä voidaan merkittävästi lisätä sekä työntekijöiden kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan että yritysten mahdollisuuksia rahoittaa tai tukea ydinliiketoiminnan ulkopuolelle jäävien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista työntekijöiden perustamissa yrityksissä.
Vastuutaho: VM, ylijohtaja Lasse Arvela.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Konesaleille oikeus energiaveron palautukseen

Pilvipalveluiden yleistyminen lisää ICT-yritysten tarvetta rakentaa lisää tietovarastoja. Suomella on hyvät mahdollisuudet houkutella tällaisia datacentereitä vakaan toimintaympäristönsä ansiosta. Suomen tulisi kuitenkin rakentaa datacenterstrategia. Osana tätä strategiaa ICT-alalle tulisi antaa muun teollisuuden omaama oikeus energiaveron palautukseen.
Vastuutaho: VM, ylijohtaja Lasse Arvela.
Tarvittavat resurssit: Tulee selvittää.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Konesalien sähkövero alennettiin teollisuuden sähköverotasolle II vuonna 2014.

Kasvatetaan digitaalisen talouden ekosysteemiä alv-muutoksilla

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen tuottaminen ja myyminen on tehtävä kiinnostavaksi ja kilpailukykyiseksi Suomessa. Olisi tutkittava mahdollisuus ALV-helpotukseen verkkokaupasta ostettujen tuotteiden osalta. Tämä vahvistaisi suurien kaupantoimijoiden kiinnostusta ja sijoittamista verkkokaupan ratkaisuihin ja infrastruktuuriin. Samoin on verkkokaupankäynnin osalta varmistettava suomalaisten toimijoiden kilpailukyky kotimarkkinoilla. Esimerkiksi eKirjojen, ladattavien pelien, musiikin ja elokuvien sekä verkossa toimivien sisältöpalveluiden arvonlisäveron alentaminen toisi huomattavan kasvun mahdollisuuden suomalaisille toimijoille. Muun muassa perinteisen kirjan tai elokuvalipun ALV on nyt 9 prosenttia, kun taas eKirjan tai verkossa vuokrattavan elokuvan verokanta on 23 prosenttia.
Vastuutaho: VM, ylijohtaja Lasse Arvela.
Tarvittavat resurssit: Tulee selvittää.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Sähköiset tuotteet ovat sähköisiä palveluja, joihin arvonlisäverodirektiivin mukaan ei saa soveltaa alennettua verokantaa. Tämän vuoksi alv-kannasta säätäminen ei ole kansallinen päätös. Euroopan komission arvonlisäveron tulevaisuudesta antaman tiedonannon (KOM 2011) mukaan komissio tulee arvioimaan nykyistä arvonlisäverorakennetta vuonna 2012 sekä tekemään arvioinnin mukaisia ehdotuksia vuoden 2013 loppuun mennessä kuultuaan ensin sidosryhmiä ja jäsenvaltioita. Komission asiaa koskeva selvitystyö on kuitenkin kesken eikä ehdotusta verokannoista ole vielä annettu.