POLKU 15A: Investointien ja riskinoton mielekkyyttä lisäävät toimenpiteet 

Otetaan käyttöön pk-yritysten joukkovelkakirjalainat

Kasvavien yritysten lainarahoituksen saatavuuden varmistamiseksi työryhmä esittää, että Finnvera käynnistää uuden pk-yritysten joukkovelkakirjalaina-järjestelmän. Järjestelmä voidaan kehittää 2000-luvun alussa käytössä olleen Finnveran pk-yritysten jvk-järjestelmän pohjalta. Nykyisessä rahoitusmarkkinoiden tilanteessa joukkovelkakirjalaina monipuolistaisi lainainstrumenttien ja rahoittajien syndikointia ja riskinjakoa. Menettely parantaisi siten myös pankkien lainarahoituksen myöntämisen edellytyksiä.
Vastuutaho: TEM, ylijohtaja Petri Peltonen.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Valtioneuvosto päätti 12.6.2014 antaa Finnveralle valtuudet osallistua pk-yritysten joukkovelkakirjalainojen merkitsemiseen enintään 300 miljoonalla eurolla 1.7.2014 – 31.12.2017 välisenä aikana. Hallitus haluaa edistää päätöksellä pk-yritysten joukkovelkakirjalainamarkkinoiden syntymistä. Uusi rahoitusmuoto on pk-yritysten käytössä syksyllä 2014.

Valtioneuvoston tiedote
Finnveran tiedote

POLKU 15B: Investointien ja riskinoton mielekkyyttä lisäävät toimenpiteet 

Luodaan innovaatioille verokannustin

Luodaan Suomeen innovaatioiden verokannustin (innovaatioboksi), jonka mukaan innovaatioista saatava tulo verotetaan normaalia yhteisöveroa merkittävästi alhaisemmalla verokannalla (8–12 %). Alhaisemman verokannan piiriin kuuluvat tulot kaikista keskeisistä aineettomista oikeuksista (patentit, tavaramerkit, ohjelmistojen ja muiden luovien teosten tekijänoikeudet). Innovaatioboksin tulee hyödyttää yhtäläisesti niin isoja kuin pienempiäkin yrityksiä (ei euromääräistä rajaa).
Vastuutaho: VM, ylijohtaja Lasse Arvela.
Tarvittavat resurssit: Staattiset verovaikutukset yli 200 miljoonaa euroa. Dynaamiset verovaikutukset tulee arvioida.

Toteutetaan hallituksen esitys tutkimuksen ja kehityksen kolmen vuoden lisävähennyksestä. Lisäksi työryhmä ehdottaa vähennyksen muuttamista pysyväksi.
Vastuutaho: VM, ylijohtaja Lasse Arvela.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
IPR-verokannustinta ei tällä hetkellä viedä eteenpäin, sillä yhteisöverokannan laskun katsotaan korvaavan erilliset verokannustimet.