Käynnistetään rahoitusohjelma alku- ja kasvuvaiheen yrityksille

Työryhmä ehdottaa valtion ja yksityisten rahoittajien yhteistyössä rakennettua kokonaisvaltaista rahoitusohjelmaa, joka tähtää sekä alkuvaiheen että kasvuvaiheen yritysten rahoitustilanteen parantamiseen. Riittävän kokoinen rahoitus edellyttää 60–100 miljoonan euron vuosittaista panostusta, jossa valtio vastaa 40 prosentista ja yksityiset sijoittajat 60 prosentista. Näistä rahoitusohjelman varoista 40 prosenttia suuntautuu siemen- ja aikaisen vaiheen rahoitukseen ja 60 prosenttia kasvuyritysten rahoittamiseen.

Kehitetään siemen- ja aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinoita

Kokonaisohjelman osana perustetaan Suomeen eri profiileilla ja toimialoilla toimivia public-private-rahastoja edellä mainitussa suhteessa. Julkinen toimija huolehtii sijoituksen pitkäjänteisyydestä ja riittävistä hallinnointiyhtiön kannusteista. Rahaston tulee tehdä sijoitukset markkinaehtoisesti. Rahastot toimivat epäsymmetriaperiaatteella niin, että valtio tyytyy yksityissijoittajia pienempään voittoon. Epäsymmetria-mallissa tulee ottaa huomioon EU:n valtiotukisäännöt. Tekesin riittävä resurssointi rahastosijoituksille on tärkeää.
Vastuutaho: TEM, ylijohtaja Petri Peltonen/Tekes, pääjohtaja Pekka Soini.
Tarvittavat resurssit: 10–16 miljoonaa euroa vuodessa julkista pääomaa.

Kehitetään kasvuvaiheen pääomasijoitusmarkkinoita

Voidaan toteuttaa esimerkiksi perustamalla ns. Kasvurahastojen Rahasto II. Toteutetaan se riittävän laajana, jotta public-private-kokonaispanostus on 40–60 miljoonaa euroa vuosittain puhtaasti kasvurahoituspainotteisille VC-rahastosijoituksille. Rahaston tulee tehdä sijoitukset markkinaehtoisesti ja sijoitukset pitäisi olla luokiteltavissa yksityiseksi pääomaksi. Teollisuussijoituksen riittävä resursointi rahastosijoituksille on tärkeää.
Vastuutaho: TEM, ylijohtaja Petri Peltonen, Teollisuussijoitus, toimitusjohtaja Juha Marjosola.
Tarvittavat resurssit: 14–24 miljoonaa euroa vuodessa julkista pääomaa.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

Kasvurahastojen Rahasto II käynnistyy 130 milj. euron pääomilla edistämään kasvuyritysten rahoituksen tarjontaa. Lue lisää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n internetsivuilta. Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä pääomitetaan vuosittain 30 milj. eurolla. Rahasto toteutetaan yhteistyössä yksityisten instituutiosijoittajien kanssa. Kasvurahastojen Rahasto II kohdistaa sijoituksensa suomalaisia kasvuyrityksiä kehittäviin pääomasijoitusrahastoihin, joiden yhteenlasketun pääoman arvioidaan nousevan lähemmäs miljardia euroa muutaman lähivuoden kuluessa.

Tekes Pääomasijoitus Oy on uusi Tekesin omistajaohjauksessa oleva yritys, joka sijoittaa varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittaviin pääomarahastoihin. Toiminnan tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa suomalaisten startup-yritysten pääomatarjontaa sekä monipuolistaa varhaisen vaiheen pääomasijoituskenttää. Lue lisää Tekes Pääomasijoitus Oy:n internetsivuilta. Rahastoon kanavoidaan Tekesin omien valtuuksien alta 20 milj. euroa vuosittain, ja sijoittajille rahaston houkuttelevuutta voidaan lisätä esimerkiksi epäsymmetrisellä voitonjakomallilla. Alkuvaiheen yritysten rahoitus on määrä keskittää lähivuosina Tekesin alle. Siirtymäkauden ajan huolehditaan myös aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin ja innovatiivisiin palveluyrityksiin sijoituksia tekevää Aloitusrahasto Vera Oy:tä, vuonna 2014 pääomitus on 5 milj. euroa. Tekesin tehtävien pääomasijoitustoimintaan laajentumista varten muutettiin Tekesiä koskevaa lakia ja säädettiin erityislaki alkuvaiheen pääomasijoitustoimintaa varten perustettavasta valtion kokonaan omistavasta osakeyhtiöstä, joka toimii Tekesin omistajaohjauksessa.