Aloitetaan hanke Big Data -osaamisen kehittämiseksi

Tekes ja yliopistot lähtevät yhdessä yritysten (muun muassa Tieto Oy) kanssa ve­tämään Big Data -osaamisen kehittämistä.
Vastuutaho: OKM-ICT-2015-hankeryhmä. Työryhmä täydentää itseään käsiteltävän asiayhteyden mukaan.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Polun toteutumista tukee Suomen Akatemian Laskennallisen päättelyn (COIN) ja Algoritmisen data-analyysin (ALGODAN) huippuyksiköt, sekä laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma (LASTU), joissa tehdään alueen tutkimusta.
  • Tekesillä on mahdollisuus rahoittaa yritysvetoisia tutkimuksellisia hankkeita, joissa yliopistot ovat esim. alihankkijoina mukana. Tekesin avustusvaltuuksien leikkausten takia lisäpanostuksia suoraan tutkimusrahoitukseen on vaikea tehdä. Tämäkin polku sopii osaksi ICT2023 TKI-ohjelmaa (polku 5).
  • Polun toteutumista tukee Tekesin BioIT – Biologisen tiedon hallinta-ohjelma 2013–2014. Volyymi 10 M€, Tekesin osuus 6,5 M€.
  • LVM: selvitys Big data -toimialasta Suomessa ja yhteistyötoimien tarpeesta valmistui syyskuussa 2013. Aiheesta järjestetty keskustelutilaisuus alan toimijoille. Mahdollisia jatkotoimia suunnitellaan syksyn aikana.
  • Tieto Oyj panostaa ICT2015-loppuraportin toimenpide-ehdotuksen polkuun 10 – Big Data – ottamalla vetovastuun Tieto- ja Viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy:n Data to Intelligence -tutkimusohjelmasta sekä osallistumalla ohjelman tutkimustyöhön. Lisäksi Tieto panostaa omaan Big Data -kehitystyöhön.

Big Datan koulutusta ja tutkimusta lisätään

Alan korkeakoulut suuntaavat resursseja Big Datan koulutukseen ja liiketoiminta-lähtöiseen tutkimukseen.
Vastuutaho: Valmisteluryhmä: OKM-ICT-2015-hankeryhmä. Työryhmä täydentää itseään asiayhteyden mukaan.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Opetus- ja kulttuuriministeriön on perustama OKM-ICT-2015 -hankeryhmä identifioi, koordinoi ja valmistelee korkeakouluja ja tiedesektoria koskevia ICT2015-toimenpide-ehdotuksia, ml. tämän polun hankkeita. Avoin data ja big data ovat yksi OKM-ICT-2015 hankeryhmän alkuvaiheen keskeisistä teemoista. Rekrytointeja on tehty esimerkiksi Aalto-yliopistossa.