Yhtenäisen palveluarkkitehtuurin avulla samaa informaatiota voidaan hyödyntää nykyistä helpommin yli organisaatiorajojen. Ratkaisu auttaa vähentämään päällekkäistä työtä ja parantamaan asiakaspalvelua. Eri toimintoihin kehitettyjen järjestelmien tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille samaa tietoa tarvitseville järjestelmille. Kukin erillisjärjestelmä hallitsee omia tietojaan ja vastaa, että muiden tarvitsemat tiedot ovat reaaliaikaisesti, oi­keassa muodossa saatavissa välitysalustan kautta.

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu aloitetaan valtiovarainmi­nisteriön (JulkICT-toiminto) johdolla. Suunnittelutyö valmistuu syksyllä 2013.

Vastuutaho: VM JulkICT, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen
Tarvittavat resurssit: Hallituksen kehyspäätöksessä vuosille 2014–2017 varattiin 120 miljoonaa euroa kansallisen palveluarkkitehtuurin luomiseen ja muihin VM/JulkICT:n vastuulla oleviin ICT2015-tavoitteisiin. Talousarvioesityksessä on Kansallisen tietoalan ohjaukseen ja kehittämiseen (momentille 28.70.03, siirtomääräraha 3 v) 13 M € vuodelle 2014.

Totetutuksen tilanneEdistetty

 • Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuurin suunnitteluhanke päättyi 2013, lue lisätietoja.
 • Palveluväylän viitearkkitehtuuri (2013) löytyy yhteentoimivuus.fi:stä.
 • Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisesta yhteistyössä Viron kanssa 19.11.2013. Palveluväylä kehitetään Viron X-roadin pohjalta ja samoilla periaatteilla. Viro on antanut X-Road komponentit ja lähdekoodin Suomen käyttöön.
 • Suomen ja Viron pääministerit allekirjoittivat palveluväyläsopimuksen sähköisesti 11.12.2013, tiedote , kuvat tilaisuudesta ja Pääministeri Jyrki Kataisen ja Viron pääministeri Andrus Ansipin kirjoitus “Suomi ja Viro raivaavat tietä sähköisille palveluille”
 • Palveluväylän kehitysympäristö on avoin palvelujen kehittäjille osoitteessa www.palveluvayla.fi.
 • Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma (KaPA) käynnistyi 2014. Lisätietoja löydät VM:n internetsivulta. Ohjelmaan kuuluvat palveluväylän, tunnistamisratkaisun, palvelunäkymien ja roolien- ja valtuutustenhallinnan toteutushankkeet.
 • Väestörekisterikeskukseen perustettiin Palveluarkkitehtuuri-yksikkö (5.3.2014), lue VRK:n tiedote.
 • Forge-pilvipalvelulaboratorio toimii kehitysympäristönä uuden palveluarkki­tehtuurin mukaisille palveluille. Kysymyksiä ja vastauksia.

Lue lisää

Kansallinen palveluarkkitehtuuri sosiaali- ja terveyshuollossa

 • STM:n asettama palveluhakemiston koordinaatioryhmä ja THL:n sosiaali- ja terveydenhuollon arkkitehtuuriryhmä sovittavat yhteen eri kehittämishankkeita ja kuvaavat palveluhakemiston kokonaisarkkitehtuurin, mukana mm. Sade-palveluhakemisto, palvelusetelihankkeet, THL:n ja TEM:in palveluvaaka, Valviran, Kantapalveluiden ja THL:n toimipaikkatietojen tiedonkeruun ja tietopalvelun hankkeet.
 • STM arvioi palveluväylän teknologian hyödyntämistä KanTa-palveluissa.
 • STM ja VM myönsivät rahoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämishanke VAKAVAlle vuodelle 2013. Hankkeessa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen viitearkkitehtuuri sekä alueellisen tietohallinnon ohjausmalli ja liittymä kansalliseen kokonaisarkkitehtuuriin.
 • Kansalaisten terveystiedon palveluratkaisulla Taltionilla on valmiudet uuden arkkitehtuurin mukaiseen toimintaan.