Kitkaton_suomi

Infrastruktuuri

 • POLKU 1 Rakennetaan yhtenäinen kansallinen palveluarkkitehtuuri KRIITTINEN POLKU
 • POLKU 2 Rakennetaan yritysten reaaliaikaisen talouden vaatima infrastruktuuri
 • POLKU 3 Vahvistetaan mobiilia ja kiinteiden linjojen infrastruktuuria
 • POLKU 4 Luodaan avoimen datan ekosysteemi

Osaaminen

 • POLKU 5 Yhdistetään voimat 10 vuoden ICT 2023 -tutkimus-, -kehitys- ja innovaatio-ohjelmaan
 • POLKU 6 Digitaaliset palvelut ja sisällöt
 • POLKU 7 Pelit ja pelillisyys
 • POLKU 8 Tietoturva
 • POLKU 9 Mobiiliosaaminen
 • POLKU 10 Big Data
 • POLKU 11 Tutkimuksen, soveltamisen, tuotteistamisen ja kaupallistamisen ketju kuntoon
 • POLKU 12 Yleisen koulutuspolitiikan edistäminen
 • POLKU 13 Kohdennetun koulutuspolitiikan edistäminen äkillisessä rakennemuutoksessa

Rahoitus

 • POLKU 14 Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten rahoitustarpeita
 • POLKU 15 Investointien ja riskinoton mielekkyyttä lisäävät toimenpiteet

Toimintatavat

 • POLKU 16 Julkiset palvelut edelläkävijöiksi
 • POLKU 17 Törmäytys ja verkostohankkeet
 • POLKU 18 Rakennemuutostilanteiden törmäytykset – akuutit ratkaisut Nokia-klusterin ongelmiin
 • POLKU 19 Palveluviidakon ja lainsäädännön yksinkertaistaminen
 • POLKU 20 Nopeat toimintatavat ja pilotit
 • POLKU 21 Pitkäjänteinen kehittäminen